پیوستن بولینگ دانلود سینمای اینترنت

پیوستن: بولینگ دانلود سینمای اینترنت بسکتبال خانه اشرافی خانه لاکچری پارک آبی در خانه

گت بلاگز اخبار پزشکی مردان زیاد در معرض مبتلا شدن به بیماری پوستی

مطالعه تازه محققان سوئدی نشان می دهد «پسوریازیس» شدید در مردان به مراتب مرسوم تر از زنان است. 

مردان زیاد در معرض مبتلا شدن به بیماری پوستی

مردان زیاد در معرض مبتلا شدن به بیماری پوستی

عبارات مهم : مردان

مطالعه تازه محققان سوئدی نشان می دهد «پسوریازیس» شدید در مردان به مراتب مرسوم تر از زنان هست.

به گزارش مهر، محققان در این مطالعه داده های بیش از ۵۴۰۰ نفر را در سوئد که مبتلا به بیماری های مرسوم پوستی بودند بررسی کردند. در این مطالعه مشخص شد قیمت بروز بیماری پسوریازیس شدید در بین مردان به مراتب مرسوم تر از زنان است.

مردان زیاد در معرض مبتلا شدن به بیماری پوستی

محققان دریافتند این مسئله جهت تمامی گروه های سنی و جهت تمامی بخش های بدن بجز سر صحت دارد، فقط در مورد سر میزان شدت بیماری در هر دو جنسیت تقریبا یکسان است.

بیماری پسوریازیس یک بیماری پوستی خودایمنی هست. علی رغم پسوریازیس شدید، اکثر بیماری های خودایمنی نظیر لوپوس و ام اس در زنان بیش از مردان مرسوم است.

مطالعه تازه محققان سوئدی نشان می دهد «پسوریازیس» شدید در مردان به مراتب مرسوم تر از زنان است. 

واژه های کلیدی: مردان | محققان | بیماری | مطالعه | مبتلا شدن | اخبار پزشکی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs