پیوستن بولینگ دانلود سینمای اینترنت

پیوستن: بولینگ دانلود سینمای اینترنت بسکتبال خانه اشرافی خانه لاکچری پارک آبی در خانه

گت بلاگز اخبار علمی و آموزشی این گجت پوشیدنی به اصلاح زخم کمک می کند

محققان گجتی ساخته اند که در قوس کف پا قرار می گیرد. این گجت با اعمال فشار به قوس پا به اصلاح فشار خون در اندام های پایینی بدن و در نتیجه ترمیم زخم ها و کم کردن

این گجت پوشیدنی به اصلاح زخم کمک می کند

این گجت پوشیدنی به اصلاح زخم کمک می کند

عبارات مهم : اندام

محققان گجتی ساخته اند که در قوس کف پا قرار می گیرد. این گجت با اعمال فشار به قوس پا به اصلاح فشار خون در اندام های پایینی بدن و در نتیجه ترمیم زخم ها و کم کردن تورم کمک کند.

به گزارش مهر به نقل از دیجیتال ترندز، به تازگی محققان یک گجت پوشیدنی تازه ساخته اند. این گجت که Footbeat نام دارد مشمول بر یک موتور کوچک ولی قدرتمند است که به طور تناوب وار و دقیق به قوس کف پا فشار وارد می کند.

این گجت پوشیدنی به اصلاح زخم کمک می کند

این گجت در کفی کفش یا به طور یک کفش عرضه می شود. Footbeat می تواند با اصلاح گردش خون در بخش اندام های پایینی بدن فرایند ترمیم زخم های بدن را سرعت بخشد و موادی مانند لاکتات را از بدن خارج کند. به همین علت می توان این گجت را قلبی جهت پا نیز نامید.

این گجت جهت افرادی مناسب است که دچار تورم، نارسایی وریدی، انسداد لنف، فاسیات پاستار، زخم های پا و نوروپاتی محیطی هستند.

محققان گجتی ساخته اند که در قوس کف پا قرار می گیرد. این گجت با اعمال فشار به قوس پا به اصلاح فشار خون در اندام های پایینی بدن و در نتیجه ترمیم زخم ها و کم کردن

درهرحال این دستگاه در بخش قوس کف پا قرار می گیرد. هنگامیکه گجت روشن می شود، یک پمپ در فواصل زمانی مشخص فشاری به پا وارد می کند. میزان فشار پمپ معادل فشاری است که هنگام راه رفتن و دویدن به پای فرد وارد می شود. البته هنگامیکه کاربر راه می رود، می تواند گجت را خاموش کند.

آزمایش های کلینیکی نشان داده این گجت بسیارکارآمد است.

واژه های کلیدی: اندام | محققان | اخبار علمی و آموزشی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs