پیوستن بولینگ دانلود سینمای اینترنت

پیوستن: بولینگ دانلود سینمای اینترنت بسکتبال خانه اشرافی خانه لاکچری پارک آبی در خانه

گت بلاگز اخبار سیاسی و اجتماعی تصویر العمل اخیر وزارت کشور، نتیجه فشارهای جریان‌های سیاسی در آستانه تشکیل کابینه است / شورای نگهبان

اداره کل روابط عمومی شورای نگهبان به وزارت کشور درخصوص مطالب مطرح شده است راجع به اخذ رای بعد از ساعت ۲۴ در روز انتخابات دوازدهمین دوره ریاست جمهوری پاسخ داد.

تصویر العمل اخیر وزارت کشور، نتیجه فشارهای جریان‌های سیاسی در آستانه تشکیل کابینه است / شورای نگهبان

شورای نگهبان: تصویر العمل اخیر وزارت کشور، نتیجه فشارهای جریان های سیاسی در آستانه تشکیل کابینه است

عبارات مهم : سیاسی

شورای نگهبان:

واکنش اخیر وزارت کشور، نتیجه فشارهای جریان های سیاسی در آستانه تشکیل کابینه است/ دولت، شورای نگهبان را متهم نکند

تصویر العمل اخیر وزارت کشور، نتیجه فشارهای جریان‌های سیاسی در آستانه تشکیل کابینه است / شورای نگهبان

اداره کل روابط عمومی شورای نگهبان به وزارت کشور درخصوص مطالب مطرح شده است راجع به اخذ رای بعد از ساعت ۲۴ در روز انتخابات دوازدهمین دوره ریاست جمهوری پاسخ داد.

به گزارش ایلنا، متن این اطلاعیه به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

اداره کل روابط عمومی شورای نگهبان به وزارت کشور درخصوص مطالب مطرح شده است راجع به اخذ رای بعد از ساعت ۲۴ در روز انتخابات دوازدهمین دوره ریاست جمهوری پاسخ داد.

مرکز اطلاع رسانی وزارت کشور، اخیرا طی اطلاعیه ای در تصویر العمل به بیانات یکی از اشخاص سیاسی، با تکرار ادعاهایی راجع به اخذ رای در ساعت ۲۴ در روز انتخابات دوازدهمین دوره ریاست جمهوری نوشته است: «وزیر محترم کشور به استناد ماده (۲۰) قانون انتخابات ریاست جمهوری و بنابر ضرورت و حق قانونی خود اقدام به تمدید پیاپی انتخابات تا ساعت ۲۴ کرد و با توجه به استقبال مردم به روال انتخابات ادوار گذشته تصمیم بر اخذ رای از تمامی افراد حاضر در شعب تا بعد از ساعت ۲۴ بود ولی شورای نگهبان با استناد به همان ماده قانونی که اخذ رای بایستی در یک روز (روزجمعه) انجام گیرد و به استناد ماده (۸) قانون فوق الذکر که نظارت شورای نگهبان بر انتخابات ریاست جمهوری را عام و استصوابی و در همه مراحل می داند، اعلام نمود در صورت تمدیدزمان اخذرای تا روز آینده (بامداد۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۶) ناظرین خود را از شعب فرا می خواند واقدام به ابطال کل آرا و یا آرایی که بعد از ساعت ۲۴ اخذ گردیده است می نماید. در چنین شرایطی وزیرکشور جهت صیانت از آرای مردم و جلوگیری از ابطال انتخابات حاضر به پذیرش درخواست شورای محترم نگهبان گردید.»

در این خصوص چند توصیه شایان ذکر است:

۱- شورای محترم نگهبان در همه ادوار انتخاباتی به وزرای محترم کشور تاکید داشته که اخذ رای بعد از ساعت ۲۴ به جهت آنکه در زمانی فرا تر از روز رای گیری انجام می گیرد، فاقد اعتبار قانونی است.

تصویر العمل اخیر وزارت کشور، نتیجه فشارهای جریان‌های سیاسی در آستانه تشکیل کابینه است / شورای نگهبان

۲- در انتخابات دوازدهمین دوره ریاست جمهوری نیز در گفت وگوهای مرتبط با انتخابات با وزیر محترم کشور بر همین توصیه تاکید شده است که بعد از ساعت ۲۴ «اخذ رای فاقد اعتبار است.» و در این مکالمات هرگز از «ابطال انتخابات» صحبتی نشده هست. با رجوع به متن مکالمات با وزیر محترم کشور می توان غیر واقعی بودن بحث ابطال را دریافت.

۳- وزارت محترم کشور بیش از عنوان اخذ رای بعد از ساعت ۲۴ که فاقد اعتبار قانونی است می باید به بررسی مسئله فنی در سامانه احراز هویت و علل تاخیر در شروع رای گیری در بسیاری از شعب اخذ رای بپردازد که در نتیجه آن بسیاری از مردم در صبح روز انتخابات و وقت قانونی اخذ رای نتوانستند رای بدهند.

اداره کل روابط عمومی شورای نگهبان به وزارت کشور درخصوص مطالب مطرح شده است راجع به اخذ رای بعد از ساعت ۲۴ در روز انتخابات دوازدهمین دوره ریاست جمهوری پاسخ داد.

۴- چنانکه از مخاطب اطلاعیه مرکز اطلاع رسانی وزارت محترم کشور، آشکار می شود، به نظر می رسد این تصویر العمل نتیجه فشارهای جریان های سیاسی در آستانه تشکیل کابینه هست. انتظار می رود دولت محترم و وزارت کشور، در برابر فشارهای جناح های سیاسی، برخوردی همراه با تدبیر داشته باشند و در مواجهه با این فشار ها، با رویکرد فرار از مسئولیت، دیگر نهادهای نظام مقدس جمهوری اسلامی از جمله شورای نگهبان را متهم نسازند.

واژه های کلیدی: سیاسی | قانونی | نگهبان | انتخابات | وزارت کشور | ریاست جمهوری | انتخابات ریاست جمهوری | اخبار سیاسی و اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs