پیوستن بولینگ دانلود سینمای اینترنت

پیوستن: بولینگ دانلود سینمای اینترنت بسکتبال خانه اشرافی خانه لاکچری پارک آبی در خانه

گت بلاگز اخبار سیاسی و اجتماعی اگر بگذارند روحانی محبوب می‌ماند

افزایش آگاهی، رشد بلوغ سیاسی و پیگیری رسانه ها یکی از بااهمیت ترین و اصلا شاید بااهمیت ترین بحث روزهای اخیر را تحت الشعاع خود قرار داده هست. گزینش کابینه دوم ح

اگر بگذارند روحانی محبوب می‌ماند

اگر بگذارند روحانی محبوب می ماند

عبارات مهم : اصلاح طلب

افزایش آگاهی، رشد بلوغ سیاسی و پیگیری رسانه ها یکی از بااهمیت ترین و اصلا شاید بااهمیت ترین بحث روزهای اخیر را تحت الشعاع خود قرار داده هست. گزینش کابینه دوم حسن روحانی؛ که شاید معماران عمدتا اصولگرای آن فکر نمی کردند مردم و نمایندگان اصلاح طلبشان تا این اندازه پیگیر وعده ها ی مدیر جمهوری مبنی بر اداره کشور همسو با خواست اکثریت باشند. در حالی که در وهله اول 4 ضلع مهم چینش کابینه فکر می کردند توانسته اند به قدر کافی مدیر جمهور را تحت فشار قرار دهند، حالا بعضی خبرها از عدم اعلام وزرا در روز تحلیف خبر می دهند.

اگر بگذارند روحانی محبوب می‌ماند

دولت تدبیر و امید با برگزاری آخرین جلسه هیئت دولت رسما به کار خود آخر داد تا همه چیز مهیای شروع دومین دوره ریاست جمهوری حسن روحانی، به عنوان منتخب مردم باشد. مدیر جمهوری که رای 24 میلیونی خود را از مردمی گرفت که بنا به تشخیص قبلی و با سنجش کارنامه عملکردی او در چهارسال گذشته، و البته تاثیرگذاری افرادی مانند اسحاق جهانگیری، محمدرضا عارف و اصلاح طلبان دیگر، رای خود را تَکرار کردند و یا آمدند تا سلام ها ی معروف روحانی در همایش ها ی انتخاباتی را پاسخ دهند.

سلام ها ی روحانی به اصلاحات در کنار رنگ ها در همایش های انتخاباتی و سر دادن خبر ها ی روشن هواداران، منجر به این شد که بار دیگر آحاد ملت به وعده ها ی اصلاح طلبانه حسن روحانی اعتماد کنند و نه تنها به خاطر کارنامه او، بلکه به علت وعده ها یی که با روح اصلاحات و خواست اصلاح طلبانه مردم پرورده و عجین شده است بود، آینده چهارسال آینده کشور را به او بسپارند. با این حال دیری نگذشت که حسن روحانی که دم از وعده اداره کشور با رای اکثریت می زد و تصویرهای در دست مردم را در نشست های انتخاباتی اش می دید و قول پیگیری مطالبات می داد، تحت فشار گروه های خاص قرار گرفت. به طوری که حالا به نظر می رسد کابینه سال 92 روحانی، به مراتب اصلاح طلبانه تر از کابینه پیش رو طراحی شده است بود. در شرایطی که مجلس به واسطه حضور نمایندگان اصلاح طلب آماده اعطای رای اعتماد به وزرای مد نظر مردم و روحانی هست، به نظر می رسد افرادی مانند نهاوندیان، واعظی، آشنا و نوبخت توانسته اند ورق را بر خلاف خواست مردم برگردانند و به آسانی حسن روحانی را تحت فشار بگذارند.

افزایش آگاهی، رشد بلوغ سیاسی و پیگیری رسانه ها یکی از بااهمیت ترین و اصلا شاید بااهمیت ترین بحث روزهای اخیر را تحت الشعاع خود قرار داده هست. گزینش کابینه دوم ح

وعده حضور وزیر زن در کابینه از حالا منتفی شده است و شاید در عالی ترین حالت می توان امیدوار بود که جهت مثال شهیندخت مولاوردی با عملکرد درخشانش در معاونت زنان، صرفا در معاونت دیگری مشغول به کار شود. روحانی آن قدر در ایام انتخابات همسوی با خواست اصلاح طلبانه مردم شده است بود که بسیاری اعتقاد بودند یک سیاست مدار اصولگرای سنتی، در نتیجه تعامل با مردم تبدیل به یک اصلاح طلب دو آتشه شده است هست. از طرفی روحانی نیز مانند مردم و کارشناسان به خوبی می داند که پیروزی او در هر دو سال 92 و 96 بدون حمایت اصلاح طلبان محقق نمی شد. با این حال، حلقه ربعه اصولگرا و دیگر افراد نزدیک به آقای مدیر جمهور، هرگونه یادآوری مطالبات مردم و وعده ها ی مدیر جمهوری در ایام انتخابات را به صورت جهت داری با به کار بردن عبارت سهم خواهی به حاشیه رانده اند.

فشار و پیگیری مردم و رسانه ها ی مردمی در جهت احقاق حقوق حامیان و تامین خواست رای دهندگان به روحانی از سوی افراد تازه اسم و رسم پیدا کرده سیاست با عنوان «موجبات ناخرسندی» مدیر جمهوری تلقی شد اما، همین پیگیری ها و دست از حق برنداشتن ها دست آخر به نظر می رسد که تاثیرات خود را برجای گذاشته است.

شاید نتوان ضربه افرادی مانند محمود واعظی که چه در مجلس و چه در دولت شائبه ها یی در خصوص عملکردش وجود داشت را جبران کرد اما، حداقل ماجرا این است که حالا مدیر جمهوری پذیرفته است که معصومه ابتکار به جای افراد دیگر نزدیک به واعظی در پست معاونت زنان قرار گیرد. از طرف دیگر در شرایطی که طراحان سناریوی پشت پا زدن به خواست مردم در گرد حسن روحانی کار را تمام شده است می دانستند، همین پیگیری مطالبات موجبات تردید حسن روحانی را فراهم آورده است تا حسینعلی امیری، معاون پارلمانی ریاست جمهوری از امکان عدم اعلام نام وزرا و کابینه در مراسم تحلیف خبر دهد.

اگر بگذارند روحانی محبوب می‌ماند

در شرایطی که بسیاری انتظار داشتند به خاطر تسریع در شروع به کار دولت دوازدهم، مدیر جمهور همزمان با مراسم تحلیف خود در روز شنبه کابینه را نیز معرفی کند، امیری در گفتگو با رسانه ها اعلام کرد: « بعید می دانم که کابینه در روز شنبه معرفی شود. براساس آیین نامه داخلی مجلس، مدیر جمهور دو هفته وقت دارد که وزرا خود را معرفی کند که این وقت از روز تحلیف شروع می شود.» توصیه ای که به خوبی نشان می دهد

تلاش حلقه ربعه هنوز به تمامه به آخر نرسیده هست. تردیدهای باقی مانده جهت وزرای محبوب و کارآمد دولت یازدهم مانند محمدجواد ظریف که می گوید ادامه وزارتش را تنها خدا می داند از یک سو، و فراموش نشدن مطالبات و وعده ها از طرف مردم از سوی دیگر ممکن است که کابینه مقبول تری را روانه ضیافت رای اعتماد بهارستان کند.

افزایش آگاهی، رشد بلوغ سیاسی و پیگیری رسانه ها یکی از بااهمیت ترین و اصلا شاید بااهمیت ترین بحث روزهای اخیر را تحت الشعاع خود قرار داده هست. گزینش کابینه دوم ح

نکته جالب آن که نزدیکان به مدیر جمهوری و حتی بعضی افراد دیگر از وحشت راه نیافتن به حلقه نزدیکان دولت، حرف از سهم خواهی اصلاح طلبان و خسته شدن مردم از بازی ها ی جناحی به زبان می آورند. در حالی که به خوبی واضح و روشن است که مطالبه وعده ها ی داده شده است و پیگیری خواسته ها ی مردم که از قضا با صدای بلند وبه صورت خبر ها ی آشکار به گوش حسن روحانی رسیده است هرگز نامش سهم خواهی نیست واگر نمایندگان و صورت ها ی شاخص اصلاح طلبی آن را مطرح می کنند، اتفاقا در مسیر خواست مردم یا لااقل اکثریت مردم حرکت می کنند.

همچنین سهم خواهی شاید نام مناسبی جهت واکنش‌ها کم نام و نشان ها و نامقبول ها ی عالم سیاست باشد که با عوض کردن مسیر در جناح ها ی سیاسی و حرکت مارپیچ میان راست و چپ، خود را به مراکز قدرت از جمله ریاست جمهوری نزدیک کرده و آورده ای جز توئیت ها ی ترامپ گونه نداشته اند. اظهار چنین نکاتی، نه به معنای نفی خدمات دولت یازدهم و نه به معنای پشیمانی اکثریت از گزینش روحانی است.

اگر بگذارند روحانی محبوب می‌ماند

مردم، رسانه ها و اصلاح طلبان در کنار هم می خواهند بساط بدعت تحت پرچم اصلاحات قرار گرفتن جهت رای آوردن و عمل بر خلاف خواست اکثریت را یک بار جهت هر لحظه برچینند تا هم در چهارسال آینده کشور در مسیر درست و همسو با خواست اکثریت پیش رود و هم از حالا کسی سودای انتخابات ریاست جمهوری 1400 را در سر نپروراند. همان طور که روحانی گفته بود، فارغ از فشارهای اقلیت و کسانی که نمی خواهند صدای مردم را بشنوند، وقت اداره کشور با خواست اکثریت فرا رسیده و این مسئله ای نیست که تنها کاربردی انتخاباتی داشته باشد. آگاهی چشم اسفندیار خودکامگان است و این توصیه ای نیست که از یاد مردم برود.روحانی با ادامه حرکت در مسیر خواست مردم می تواند نام خود را به عنوان یکی از محبوب ترین مدیر جمهوری ها ی تاریخ کشور ثبت کند؛ اگر بگذارند!

اخبار سیاسی – آفتاب یزد

واژه های کلیدی: اصلاح طلب | حسن روحانی | اصلاح طلبان | ریاست جمهوری | انتخابات ریاست جمهوری | اخبار سیاسی و اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs