پیوستن بولینگ دانلود سینمای اینترنت

پیوستن: بولینگ دانلود سینمای اینترنت بسکتبال خانه اشرافی خانه لاکچری پارک آبی در خانه

گت بلاگز اخبار حوادث رهایی 3 قاتل از اعدام در پای چوبه دار

به گزارش کشور عزیزمان ایران ؛چهار مرد جوان که درپرونده های جداگانه وبه اتهام قتل عمد محکوم به قصاص شده است بودند، درحالی پای چوبه دار رفتند که درآخرین لحظات پی

رهایی 3 قاتل از اعدام در پای چوبه دار

عبارات مهم : ایران

3 محکوم به فوت در پای چوبه دار بخشیده شدند.

به گزارش کشور عزیزمان ایران ؛چهار مرد جوان که درپرونده های جداگانه وبه اتهام قتل عمد محکوم به قصاص شده است بودند، درحالی پای چوبه دار رفتند که درآخرین لحظات پیش ازاعدام، با تلاش واحد صلح و سازش دادسرای امور جنایی تهران، موفق به دریافت رضایت و مهلت از خانواده های اولیای دم شدند.

نخستین محکوم که تنها چند لحظه قبل از اجرای حکم، از قصاص نجات یافت، مرد جوانی بود که خرداد سال 87 همسرباردارش را به قتل رسانده بود. متهم آن وقت 26 سال داشت که گرفتار اعتیاد شدید به مواد مخدر بود. اوشب اتفاق بعد ازدرگیری با همسر 20 ساله اش، که 7 ماهه بارداربود او راخفه کرد.عامل جنایت که در صحنه جنایت بازداشت شده است و به قتل اعتراف کرده بود درشعبه74 دادگاه کیفری استان پایتخت کشور عزیزمان ایران به قصاص محکوم شده است بود که این حکم به تأیید شعبه 11 دیوان عالی کشورنیز رسید.تمام شرایط جهت اجرای حکم آماده بود که بالاخره تلاش واحد صلح و سازش دادسرای جنایی پایتخت کشور عزیزمان ایران به ریاست قاضی محمدشهریاری- سرپرست دادسرا- به نتیجه رسید و خانواده مقتول از قصاص به یک شرط گذشت کردند. آنها از محکوم درخواست کردند تا یتیمخانه ای را در شهر آستانه اشرفیه بسازد که مرد جوان با قبول این شرط از قصاص رهایی یافت.

رهایی 3 قاتل از اعدام در پای چوبه دار

بخشش قاتل افغان/ دومین متهمی که موفق به گرفتن رضایت شد، مرد افغانی تباراست که سال 82 درپی یک درگیری، سرکارگر افغانش را با چاقو به قتل رسانده بود. حکم قصاص مرد افغان که در شعبه 71 کیفری پایتخت کشور عزیزمان ایران صادر شده است بود، در شعبه 32 دیوان عالی کشورهم تأیید شد.اما محکوم جوان صبح روز چهارشنبه با بخشش خانواده مقتول – به شرط دریافت دیه – به زندگی بازگشت.

رهایی عامل شهادت پلیس از قصاص/ ولی سومین محکوم، سارقی بود که 11 سابقه کیفری داشت. او شامگاه 26 تیر سال 88 به همراه همدستش چند رأس دام دزدی کرده بودکه هنگام انتقال احشام به ایست بازرسی رسیدند. متهم جوان که خودوهمدستش را دریک قدمی دستگیری می دید ناگهان دست به اسلحه شد و به سرباز ی که در ایست بازرسی ایستاده بود شلیک کرد و او را به قتل رساند.

به گزارش کشور عزیزمان ایران ؛چهار مرد جوان که درپرونده های جداگانه وبه اتهام قتل عمد محکوم به قصاص شده است بودند، درحالی پای چوبه دار رفتند که درآخرین لحظات پی

مرد جوان وهمدستش بلافاصله دستگیرشدند.عامل جنایت بعد ازمحاکمه در شعبه 71 دادگاه کیفری استان پایتخت کشور عزیزمان ایران به قصاص محکوم شد. با تأیید این حکم در شعبه 24 دیوان عالی کشورودرحالی که این محکوم به فوت نیزدقایقی با آخر زندگی اش فاصله نداشت، اولیای دم لحظاتی قبل از اجرای حکم و بدون هیچ چشمداشتی از قصاص قاتل گذشت کردند.

بخشش موقت قاتل راننده تاکسی/ ولی چهارمین اعدامی که سحرگاه چهارشنبه پای چوبه دار رفت، سارقی بود که یک راننده تاکسی را به قتل رسانده بود. در این جنایت که فروردین سال 92 اتفاق افتاد، مرد جوان سارق که تحت عنوان مسافر سوار تاکسی شده است بود هنگامی که با ترساندن چاقوموفق به دزدی نشد ازشدت خشم دست به جنایت زد. حکم اعدام این جنایتکار که بعد ازدستگیری در شعبه 10 کیفری استان پایتخت کشور عزیزمان ایران به قصاص محکوم شده است بود در شعبه 24 دیوان عالی کشور تأیید شده است بود. ولی آخر با تلاش واحد صلح وسازش دادسرای امور جنایی تهران، جهت این مرد اعدامی از خانواده مقتول مهلت گرفته شد وبدین ترتیب اونیزبه زندان بازگشت.

محمد شهریاری، سرپرست دادسرای امور جنایی پایتخت کشور عزیزمان ایران دراین باره به خبرنگار«ایران» گفت: از چند هفته مانده به اجرای حکم تا پای چوبه دار، جلسات صلح و سازش را برگزار می کنیم. این جلسات گاهی با حضور خیرین و افراد معروف و گاهی نیز تنها به وسیله واحد صلح و سازش دادسرای امور جنایی پایتخت کشور عزیزمان ایران برگزارمی شود. تمام تلاش ها نیز جهت دریافت رضایت یا فرصتی دوباره به محکومان است تا شاید روزنه امیدی جهت نجات ارزش پیدا شود.البته به طورعمده واحد صلح وسازش جهت نجات افرادی تلاش می کند که ناخواسته مرتکب قتل شده است یا درطول مدت محکومیت براستی پشیمان شده است باشند وشرایط ارزش به طورکامل عوض کردن کرده باشد.

رهایی 3 قاتل از اعدام در پای چوبه دار

واژه های کلیدی: ایران | جنایت | خانواده | اخبار حوادث


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs