پیوستن بولینگ دانلود سینمای اینترنت

پیوستن: بولینگ دانلود سینمای اینترنت بسکتبال خانه اشرافی خانه لاکچری پارک آبی در خانه

گت بلاگز اخبار اجتماعی فراخوان مشمولان دیپلم و زیردیپلم در اردیبهشت ۹۶

سازمان وظیفه عمومی ناجا در اطلاعیه ای تمامی مشمولان کاردانی، دیپلم و زیر دیپلم دارای برگ آماده به خدمت به تاریخ نوزدهم اردیبهشت ۱۳۹۶ را به خدمت سربازی فراخواند.

فراخوان مشمولان دیپلم و زیردیپلم در اردیبهشت ۹۶

فراخوان مشمولان دیپلم و زیردیپلم در اردیبهشت ۹۶

عبارات مهم : آموزش

سازمان وظیفه عمومی ناجا در اطلاعیه ای تمامی مشمولان کاردانی، دیپلم و زیر دیپلم دارای برگ آماده به خدمت به تاریخ نوزدهم اردیبهشت ۱۳۹۶ را به خدمت سربازی فراخواند.

به گزارش مهر، شرکت وظیفه عمومی ناجا ضمن فراخوان کلیه مشمولان غایب و غیرغایب متولد ۱۳۵۵ تا آخر اردیبهشت ۱۳۷۸ جهت انجام خدمت دوره ضرورت، طی اطلاعیه ای اعلام کرد: تمامی مشمولان کاردانی، دیپلم و زیر دیپلم سال های مذکور که برگ آماده به خدمت به تاریخ نوزدهم اردیبهشت ۱۳۹۶دریافت کرده اند، می بایست در ساعت و محلی که به وسیله شرکت وظیفه عمومی ناجا در برگ معرفی نامه مشمولان به مراکز آموزش نیروهای مسلح اعلام شده، حضور یابند.

فراخوان مشمولان دیپلم و زیردیپلم در اردیبهشت ۹۶

مشمولان ساکن پایتخت کشور عزیزمان ایران بزرگ

کلیه مشمولان کاردانی، دیپلم و زیردیپلم غایب و غیر غایب دارای برگ آماده به خدمت به تاریخ اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۶، می بایست راس ساعت ۶ صبح روز سه شنبه مورخ ۹۶/۲/۱۹ به محل و مراکزی که در برگ معرفی نامه مشمولان به مراکز آموزش نیروهای مسلح اعلام شده است حضور یابند تا به خدمت دوره ضرورت اعزام شوند.

سازمان وظیفه عمومی ناجا در اطلاعیه ای تمامی مشمولان کاردانی، دیپلم و زیر دیپلم دارای برگ آماده به خدمت به تاریخ نوزدهم اردیبهشت ۱۳۹۶ را به خدمت سربازی فراخواند.

مشمولان ساکن سایر استان های کشور

تمامی مشمولان کاردانی، دیپلم و زیردیپلم غایب و غیر غایب دارای برگ آماده به خدمت به تاریخ اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۶، می بایست راس ساعت ۷ صبح سه شنبه مورخ ۹۶/۲/۱۹ به محل و مراکزی که در برگ معرفی نامه مشمولان به مراکز آموزش نیروهای مسلح اعلام شده است حضور یابند تا به خدمت دوره ضرورت اعزام شوند.

عدم حضور به موقع در وقت و محل های تعیین شده است غیبت محسوب می شود.

فراخوان مشمولان دیپلم و زیردیپلم در اردیبهشت ۹۶

آن دسته از مشمولانی که به هر علت تاکنون موفق به دریافت برگ معرفی نامه مشمولان به مراکز آموزش نشده اند، می توانند به نزدیکترین دفتر خدمات الکترونیک انتظامی (پلیس+۱۰) مراجعه و نسبت به دریافت برگ مذکور و بر اساس اطلاعات درج شده است در آن اقدام کنند.

مشمولان می بایست برگ های مربوط به اعزام به خدمت از جمله برگ آماده به خدمت، برگ واکسیناسیون، برگ معرفی نامه مشمولان به مراکز آموزش نیروهای مسلح و سایر مدارک مورد نیاز مانند شناسنامه ، کارت ملی و… را در هنگام مراجعه و اعزام به خدمت به همراه داشته باشند.

سازمان وظیفه عمومی ناجا در اطلاعیه ای تمامی مشمولان کاردانی، دیپلم و زیر دیپلم دارای برگ آماده به خدمت به تاریخ نوزدهم اردیبهشت ۱۳۹۶ را به خدمت سربازی فراخواند.

واژه های کلیدی: آموزش | تاریخ | معرفی | اردیبهشت | اخبار اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs